The Thrill of it All

De getoonde beelden zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Zij zijn symptomen van een onderliggende onzichtbare structuur. Deze structuur zorgt ervoor dat we ons op een bepaalde manier gedragen, volgens bepaalde rollen en in bepaalde typische situaties. De rollen bestaan, de acteurs vullen ze in. Zo vervreemdt de mens van zichzelf en ervaart zijn omgeving als reëel. De herkenbaarheid van de beelden is het gevolg van deze structuur.
De titel van deze reeks beelden is afkomstig van een amusementsfilm, die op een subtiele, manipulatieve wijze als onderliggende boodschap man en vrouw wijst op hun functie in de maatschappij.

Foto- en filmbeelden worden geselecteerd en geïsoleerd uit hun vertrouwde omgeving en verplaatst naar het schilderij. Hierdoor verwijzen de werken naar een soort beeld (de pasfoto, het familiekiekje...) en naar het - meestal eenvoudige - narratieve aspect van het beeld, dat zich voordoet als een cliché waarbinnen de toeschouwer zich kan plaatsen. Typische kenmerken van het foto- en filmbeeld komen terecht op doek (snapshot, onscherpte, voyeurisme...). Het schilderij en de foto ontmoeten elkaar, terwijl hun onderlinge tegenstellingen worden uitgespeeld zoals het snelle en vluchtige van de foto tegenover het ‘trage’ van het schilderij, of zoals het mechanisch-documentaire en objectieve karakter van de foto tegenover het fysieke-subjec­tieve van het schilderij.
De beelden refereren niet alleen naar het fotografisch beeld maar tezelfdertijd zijn ze ook een verwijzing naar de schilderkunst, meerbepaald het genreschilderij.

 

Terug